Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20070131 Report 31/01/2007
PLM & CAD dizajn

Na oddeleniach CAD dizajnu dostávajú myšlienky svoju reálnu podobu. Predstavy sú formované do konkrétnych riešení prostredníctvom CAD systémov. Pri tomto procese vzniká veľké množstvo informácií a dokumentov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť.
Informácie a dokumenty tu vytvorené sú základom pre celý životný cyklus produktu. Je preto potrebné aby boli prístupné aj ostatným oddeleniam v rámci spoločnosti, ale aj navonok. Aby sa tieto informácie a dokumenty mohli zdieľať, je potrebná existencia rozhrania medzi CAD systémom a PLM sytémom.
Efektívne fungovanie takéhoto rozhrania je príznačné jednoduchosťou používania a dobrým zabezpečením spravovaných informácií a dokumentov.
Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zrýchlenie vývoja produktov o 50 %
Zdroj: John Stark Associates 7/2005

Čo je dôležité pre rozhranie medzi CAD systémami a PLM systémami:

  • Jednoduchosť ovládania, prístupu k informáciám a dokumentom
  • Bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu a uloženia informácií a dokumentov
  • Spravovanie histórie CAD dokumentovPríklad: Dostaneme požiadavku od zákazníka na servis produktu, ktorý bol vyrobený a predaný pred 3 rokmi. Momentálne sa už nevyrába. Budeme hľadať dokumenty týkajuce sa dodávky pre daného zákazníka v danom čase.

Postup: Potrebujeme sa dostať k informácii z dokumentov, ktoré boli vytvorené v čase, keď sa daný produkt vyrábal. Zadáme vyhľadávanie dokumentov týkajúcich sa dodávky pre daného zákazníka, vytvorených v danom časovom rozpätí. Potom prezrieme vyhľadané dokumenty a vyberieme požadované informácie.

Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk