Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20070403 Report 03/04/2007
PLM a riadenie projektov

Každá spoločnosť, ktorá vyrába nejaký produkt, sleduje neustále sa opakujúci cyklus procesov, ktoré zahŕňajú plánovanie, vývoj a správu produktov výrobného portfólia spoločnosti. PLM systém je teda tým súborom nástrojov, ktorý riadi a spravuje všetky informácie celého životného cyklu produktu.
Pri riadení vývojových projektov rôznych produktov zohráva dôležitú úlohu prepojenie na systém projektového riadenia, ktorý umožňuje sledovať aktuálny stav projektov, ako aj ich prepojenie na personálne a materiálne zdroje spoločnosti a tiež na vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi.
Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zníženie prekračovania časového plánu projektových úloh o 80%.
Zdroj: John Stark Associates 7/2006

Čo je dôležité pre riadenie projektov pomocou PLM systémov:

  • Možnosti prepojenia projektových úloh a zdrojov s procesmi a nadväzujúcimi dokumentami.
  • Spúšťanie automatických akcií nadväzujúcich na projektové úlohy.
  • Jednoduché zobrazovanie informácií spojených s riadením projektov.Príklad: Vedúci projektu po stretnutí s nadriadenými potrebuje prehodnotiť rozvrhnutie projektu týkajúce sa úloh a ich časového plánu.

Postup: Vedúci projektu otvorí aplikáciu na riadenie projektov, vyberie konkrétny projekt, zmení parametre projektu týkajúce sa časových kritérií pre daný projekt a okamžite môže sledovať zmeny v projekte.

Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk